ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ อบจ.ยะลา ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิญญู สิหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ อบจ.ยะลา ห่วงใย ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น ๑ องค์การบริการส่วนจังหวัดยะลา โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด

จำนวนผู้เข้าชม 36