ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษาและได้ตรวจเยี่ยม​ ศพด.อบต.เขวาทุ่ง
 วันที่​ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำปรึกษาแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด​ และได้ตรวจเยี่ยม​ ศพด.อบต.เขวาทุ่ง

จำนวนผู้เข้าชม 42