ข่าวกิจกรรมสถจ.อุดรธานี จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ
 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.อุดรธานี จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ง จังหวัดอุดรธานี โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม 71