ข่าวกิจกรรมทถจ.สตูล ร่วมบริจาคและมอบของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคและมอบของในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ "เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม 45