ข่าวกิจกรรมสถจ.ตรัง จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๕ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า ๑๕๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 71