ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 43