ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒
 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ และร่วมการเสวนาเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จ.ยะลา

จำนวนผู้เข้าชม 32