ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่๑/๒๕๖๒
 วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายสาคร คงแก้วนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม เป็นประธานการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 8