ข่าวกิจกรรมสถจ.อุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนแสงทองเทศบาลเมืองหนองสำโรง
 วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และข้าราชการในสังกัด สถจ.อุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนแสงทองเทศบาลเมืองหนองสำโรง ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในด้านการบริหารจัดการขยะต้นทาง โดยเฉพาะการเลี้ยงไส้เดือนดินในการย่อยสลายขยะอินทรีย์

จำนวนผู้เข้าชม 11