ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

จำนวนผู้เข้าชม 5