ข่าวกิจกรรมสถจ.พัทลุง จัดโครงการ Kick Off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
 วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Kick Off เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม 4