ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม 8