ข่าวกิจกรรมออกติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาใน ศพด. แก่ ทต.คุ้งตะเภา
 วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ รก.ทถจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ออกติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำสนามเด็กเล่นเล่นสร้างปัญญาใน ศพด. แก่ ทต.คุ้งตะเภาและติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น และ "โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" แก่ ทม.เมืองอุตรดิตถ์ และอบต.วังแดง อ.ตรอน

จำนวนผู้เข้าชม 25