ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา ได้จัดประชุมตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบต.ลำพะยา
 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา (อบต.ลำพะยา) ณ ห้องประชุมยะลายาลอ โดยมี ร.ต.อ.เคียง ไชยมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต. เป็นประธานตรวจการประเมินฯ

จำนวนผู้เข้าชม 3