ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Kick Off โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สถจ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน ณ บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๑ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม 5