ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
 วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสุดใจ พุทธนุกูล เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิเพธทูเฮลท์ ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีนายศักระ กบิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 1