ข่าวกิจกรรมสถจ.อำนาจเจริญ ออกตรวจติดตามเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถจ.อำนาจเจริญ นำโดย นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการในสังกัดออกตรวจติดตามเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และการดำเนินการตามข้อสั่งการ/นโยบายรัฐบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอชานุมาน

จำนวนผู้เข้าชม 2