ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยม ศผด.ตาสา พร้อมติดตามการดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ อบต.พร่อน
 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาสา พร้อมติดตามการดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมนี้ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ร่วมทาสีซุ้มล้อบริเวณฐานที่ ๑ สระน้ำอินจัน และให้กำลังใจแก่คณะทำงานในการดำเนินการก่อสร้างฯ ทั้งนี้มีนายมะรอบี ดือเร๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปลัดฯ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลพร่อน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม 55