ข่าวกิจกรรมว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย หน.ผต.สถ. ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะผู้นำท้องถิ่นจังหวัดยะลา
 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย หน.ผต.สถ. ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะผู้นำท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครยะลา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายก ทน.ยะลา, นายวิญญู สิงหเสม ทถจ.ยะลา, รองนายก ทน.ยะลา, ปลัด ทน.ยะลา และ อปท. ในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมประชุมในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม 22