ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำฯ
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อพัฒนาประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีนิบง โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 1