ข่าวกิจกรรมกศ. (กง.ยศ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๙
 กศ. (กง.ยศ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น กว่า ๓๙๔ คน เข้าร่วมโครงการฯ

จำนวนผู้เข้าชม 2