ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท้องถิ่นจังหวัดยะลา มอบหมายนางสุพัตรา สุวรรณโณ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา