ข่าวกิจกรรมสถจ.ชัยภูมิจัดประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณ ปี๒๕๖๒
 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อม ผอ.กลุ่มงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๒ โดยท่านสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน รวมผู้เข้าประชุม ๕๑๓ คน ณ ห้องประชุมแคนา ร้านอาหารโสเจ้ง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ