ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
 วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.ยะลา ได้จัดประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ (อบจ.ยะลา) โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม