ข่าวกิจกรรมสถจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตามมาตรการตรวจติดตามการป้องกันการทุจริตงบประมาณ
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้ออกตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล และเทศบาลตำบลบ้านแฮด เพื่อตรวจติดตามตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการเด็กนักเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

จำนวนผู้เข้าชม 7