ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุธทภูมิ) อ.เมือง จังหวัดยะลา
 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุธทภูมิ) อ.เมือง จังหวัดยะลา ได้ตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และได้ตรวจการปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันเพื่อประกาศให้ทราบล่วงหน้า พร้อมนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ให้การต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าชม 3