ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๙ น. นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และดำรงรักษาประเพณีอันดีงามของไทยสืบต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 4