ข่าวกิจกรรมสถจ.สุราษฎร์ฯ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรม สถ. เข้าตรวจราชการ
 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจราชการ สถจ. สถอ. และ อปท. ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงาน สถจ.สุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี