ข่าวกิจกรรมสถจ.สุราษฎร์ธานี การสนทนากลุ่ม "การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงาน สถอ.เป็นภูมิภาค
 การสนทนากลุ่ม โครงการ "การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงานกลไกการบริหารงานและประเมินผลการดำเนินการเพื่อเสนอขอจัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการส่วนภูมิภาค กล่าวเปิดงาน โดย ท่านขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี