ข่าวกิจกรรมสถจ.ปัตตานีร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑
 วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายกฤตภาส วิรัตน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เนื่องในวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี