ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการผู้สูงวัย ห่างใกลโรค
 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการผู้สูงวัย ห่างใกลโรค ณ โรงเรียนสามัคคี หมู่ ๗ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยเทศบาลตำบลปะแต ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปะแต ทั้งนี้มี นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลปะแต กล่าวรายงาน