ข่าวกิจกรรมสถจ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถจ.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนผู้เข้าชม 3