ข่าวกิจกรรมสัมมนา"บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาพื้นที่ EEC"
 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาพื้นที่ EEC" ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี