ข่าวกิจกรรมสถจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ในงานประจำปี ๒๕๖๑
 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. นายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ในงานประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ