ข่าวกิจกรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์
 นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)