ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมือง
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมือง ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยให้ประชาชนชาวไทยมีจิตสำนึก และพฤติกรรมการนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น