ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินโรงเรียน พอเพียงท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมอหินขาว อบจ.ชัยภูมิ