ข่าวกิจกรรมสถจ.พระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา