ข่าวกิจกรรมนายชำนาญ ศรีพารา ทถจ.สร. และคณะฯ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ฯ
 นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะฯ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์