ข่าวกิจกรรมสถจ.พัทลุง ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองพัทลุง
 วันนี้ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายถนอม ชูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะ ของเทศบาลเมืองพัทลุง โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ณ พื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง