ข่าวกิจกรรมสถจ.ชัยภูมิ ประชุม ผอ.กลุ่มงาน หน.กลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ
 วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถจ.ชัยภูมิ ประชุม ผอ.กลุ่มงาน หน.กลุ่มงาน และท้องถิ่นอำเภอ ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น๔ ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ