ข่าวกิจกรรมนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผต.สถ. และ นายชานน วาสิกศิริ ผต.สถ. ร่วมพิธีการเปิดธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ.เป็นประธาน ณ บริเวณพื้นที่เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผต.สถ. และ นายชานน วาสิกศิริ ผต.สถ. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ร่วมคณะ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. ที่เดินทางไปเป็นประธานในพิธีการเปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ บริเวณพื้นที่เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐