ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประจำปี ๒๕๖๐
 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี และมีรอง ผวจ.กส. ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก