ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลการประกวด" อำเภอสะอาด " ในระดับจังหวัด
 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการประกวด " อำเภอสะอาด " ในระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ อำเภอเบตง และ อปท. เป้าหมายในพื้นที่ โดยการตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก อปท. ในพื้นที่อำเภอเบตงเป็นอย่างดี