ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)
 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถจ.กาฬสินธุ์ (กลุ่มงานมาตรฐานฯ) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง บูทริค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษฯ และมีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผอ.ส่วนมาตรฐานทั่วไปฯ สถ. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)" มีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งหมด จำนวน ๔๐๐ คน