ข่าวกิจกรรมข้าราชการ สถจ.ปัตตานี ร่วมประชุมโครงการตรวจนิเทศด้านการบริหารงานบุคคล ของ สถจ. และ สถอ. ครั้งที่ ๑
 เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น.นายจรินทร์ จักกะพากอธิบดีกรม สถ.ได้มอบนโยบายการปฎิบัติราชการแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการตรวจนิเทศด้านการบริหารงานบุคคลของ สถจ.และสถอ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่๑ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี ผอ.กจ.สถ.และคณะ ร่วมชี้แจงข้อราชการและรายละเอียดต่างๆ ทั้งนี้มี นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมด้วยณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี