ข่าวกิจกรรมสถจ.ระยอง จัดงานวันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๐
 วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๐" ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีฯ