ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา จัดประชุมชี้แจงและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค
 ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถจ.สงขลา จัดประชุมชี้แจงและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีนายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม 18