ข่าวกิจกรรมสถจ.ขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถจ.ขอนกแก่น จัดประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ ผู้บริหาร อปท. โดยเน้นย้ำในเรื่อง การจัดทำงบประมาณของ อปท.ประจำปี ๒๕๖๐ การบริหารจัดการขยะ การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ โดยมี นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น และมี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๕๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 15