ข่าวกิจกรรมสถจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖
 เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สถจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. สมาชิกสภา อปท.พนักงาน อปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน